Noclegi i komfortowe pokoje Kaszuby – Pod Ptasią Góra zaprasza!

Kolejną ukrytą korzyścią jest zdolność branży agroturystycznej oferującej pokoje Kaszuby do zwiększania spójności społecznej społeczności wiejskich. Dzieje się tak, ponieważ jest dobrze zrozumiałe, że dochody z agroturystyki mogą znacznie wzrosnąć, gdy różne osoby w wiosce lub społeczności będą współpracować w całym przemyśle agroturystycznym. Ta tendencja do zbliżania ludzi może pomóc w przezwyciężaniu podziałów, które często występują w społecznościach wieloetnicznych, wieloreligijnych i wielokulturowych, oraz w zmniejszaniu wrodzonej wrogości. Ponadto wzmocnienie pozycji kobiet jest również obszarem, który czerpie korzyści z turystyki wiejskiej i agroturystyki oferującej pokoje Kaszuby, ponieważ kobiety często zajmują czołowe miejsce w działalności na obszarach wiejskich. Tradycyjnie kobiety nie mogły wykorzystać tego na swoją korzyść, ponieważ gospodarka wiejska była zależna od interakcji społeczności poza ich wioskami. Jednak dzięki ruchowi gospodarczemu pochodzącemu z wiosek kobiety mają tę przewagę, że pracują w swoich strefach komfortu.

Korzyści z agroturystyki oferującej pokoje Kaszuby  otwierają kilka nowych perspektyw dla społeczności wiejskich. Branża agroturystyczna na Kaszubach pomaga również krajom rozwijającym się w podniesieniu rangi ekonomicznej obszarów wiejskich, które tradycyjnie były zależne od samego rolnictwa, a więc zdane na łaskę elementów pozostających poza kontrolą. Co więcej, pomaga również tym krajom kontrolować wybrzuszenie miejskie, które plami infrastrukturę, oprócz podnoszenia jakości edukacji i pomocy w ostatecznej dywersyfikacji siły roboczej. Tymczasem można z niemal całą pewnością stwierdzić, że turystyka jako branża będzie się rozwijać wraz ze wszystkimi jej podsegmentami. W rezultacie nieuniknione jest coraz częstsze przyjmowanie agroturystyki z pokojami na Kaszubach przez kolejne kraje i społeczności wiejskie. Dodatkowo prawdopodobne jest dalsze rozdrobnienie branży agroturystycznej na Kaszubach; jest to już widoczne w postaci rosnących trendów, takich jak agroturystyka rolnicza, w której turyści odwiedzają gospodarstwa uprawiające winogrona, przyprawy i inne uprawy dochodowe oraz agroturystyka rancza, gdzie główną atrakcją są zwierzęta gospodarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − dziewięć =